Du är alltid välkommen med synpunkter och idéer.  Meddelanden och dokument till styrelsen kan mailas eller lämnas till någon styrelseledamot

E-post:  eller via formulär

Ordförande

Josefine Arner

   

Ledamot (ansvar: HSB)

Andia Gemsjö

      

Ledamot (ansvar: ekonomi)

Simon Nylander

 

 

Suppleant

Mats Ericsson