Nyheter

BORTFORSLING AV BRÅTE I GEMENSAMMA UTRYMMEN

Sker torsdagen den 4 juli.

 

 

Har du ställt bråte någonstans i föreningens gemensamma utrymmen? I exempelvis i de gemensamma utrymmena i källaren?

 

Vänligen flytta era saker annars kommer de forslas bort och slängas nu på torsdag.

Styrelsen vill med detta meddelande också påminna alla medlemmar om att det INTE ÄR OK att ställa bråte i de gemensamma utrymmena och att det kostar föreningen onödiga pengar.