Nyheter

Nyhetsbrev december 2019

Nu har ännu ett år gått i vår fina förening som har haft ett händelserikt år 2019

 

Fortsatt stark ekonomi trots ett olycksdrabbat år

Året kommer landa kassaflödesnegativt men justerat för stora engångskostnader enligt nedan så har vi fortsatt stabil ekonomi. I dagsläget har vi haft engångskostnader på ca 700’ men kommer få tillbaka en stor del från försäkringsbolaget. Vi har fortfarande nästan 700’ sek kvar i kassan som är öronmärkta för nästkommande års fönsterrenovering ut mot gatan. Inga amorteringar har gjorts i år.

 

Vattenskadorna i C reparerade och kvalitetsåtgärder tilltagna för framtiden

Vi har haft inte mindre än två stycken kostsamma och väldigt ansträngande vattenskador i C som berott på bristfälliga renoveringar. Efter många månader av slit och en svår vardag för de påverkade medlemmarna, är detta nu äntligen färdigt. Då föreningen haft flera tidigare vattenskador av samma skäl, har styrelsen nu beslutat att inga ingrepp på VVS kommer godkännas utan att en oberoende kontrollansvarig säkerställer kvaliteten på arbetet. Denna kostnad kommer bekostas av medlemmen i fråga.

 

Genomfört stambyte i C

I och med denna vattenläcka upptäcktes även att den ena stammen i C var i mycket dåligt skick. Den har därför stambytts i de lägenheter där ingrepp i badrummen redan var nödvändigt, och relinats i de lägenheter som hade nya fina badrum. Även dessa lägenheter kommer stambytas successivt vartefter de renoveras. På så sätt sparade vi både pengar till föreningen samt välmående för våra påverkade medlemmar.

 

Bättre koll på våra stammar

I och med ovan nämnd process upptäckte styrelsen att dokumentationen generellt gällande våra stammar var bristfällig. För att få bättre kontroll på situationen genomfördes en mer grundlig genomgång av stammarna i samband med den stamspolning som ändå var nödvändig (ska genomföras var 4-5e år). Denna stamgenomgång visade att samtliga stammar såg ok ut utom ytterligare en stam i C som behöver mer kontinuerlig tillsyn. Styrelsen har därför beslutat att denna stam successivt ska stambytas i samband med renoveringar samt att skicket ska kontrolleras med max 3 års mellanrum tills dess att den är bytt i sin helhet. Övriga stammar ska fortsätta spolas och filmas var 4-5 år enligt rekommendation.

 

OVK genomförd

Under året genomfördes en OVK där allt har gått bra förutom ett antal lägenheter i C-huset som fått avslag pga ej tillåtna förändringar vid renoveringar. Styrelsen kommer inleda nästa år med att meddela berörda medlemmar om vad de måste åtgärda för att även C ska godkännas.

 

Styrelsen hoppas på ett något lugnare 2020 så att vi utöver ovan nämnda aktiviteter, även får tid att fortsätta utreda en eventuell försäljning av kvarvarande vindsutrymmen. En process som kan få en mycket positiv effekt på föreningens ekonomi

 

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett fint avslut på året!