Nyheter

Nyhetsbrev mars 2020

Hej kära medlemmar!
Det är mycket som händer i föreningen och här kommer ett matigt nyhetsbrev. Kom ihåg att prenumerera på nyheter på vår hemsida så att du inte missar något.

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta styrelsen på

 

Ny hyresgäst

Vi börjar med goda nyheter att vi har en ny hyresgäst som ersätter sushirestaurangen. Catering- och caféverksamheten Sweet o Salti kommer att bjuda på palestinska maträtter som vi hoppas kommer att uppskattas. Överlåtelsen av avtalet innebar en betydande ekonomisk vinning för föreningen samt ökade hyresintäkter.

 

Försäkringspengar för renoveringarna i C

Vi fortsätter på det positiva temat genom att meddela att samtliga försäkringsärenden som uppstod i samband med de besvärliga vattenskadorna i C-huset förra året, är avslutade med framgång. Föreningen har därmed blivit ersatt för de summor som vi har legat ute med, minus självrisk som sig bör.

Vi vill även passa på att påminna om att man alltid måste ansöka hos styrelsen innan renoveringar som innebär ingrepp på föreningens ansvarsområden (vatten, VVS, el, väggar, förändring av planlösning etc.) samt att vi numera kräver att en oberoende kontrollansvarig anställs på medlemmens bekostnad för QA samt dokumentation. Detta är p.g.a. de många fuskbyggen som inneburit stora kostnader (både ekonomiskt och tidsmässigt).


Skräp i vindsutrymmet i C-huset

På tal om C-huset måste vi tyvärr återigen påminna samtliga medlemmar, och personer som hyr i andra hand att det är strängt förbjudet att lämna skräp och bråte där.  Det är både otrevligt men framförallt brandfarligt. Föreningen har lagt stora summor av våra gemensamma pengar på att forsla bort skräpet flera gånger. Styrelsen har beslutat att installera kameror vid platsen om problemet fortskrider.


Olovlig uthyrning

Styrelsen vill göra dig som bostadsrättsinnehavare påmind om att all uthyrning av din bostad, i enlighet med BRF-stadgarna, vid varje tillfälle och i förväg skall vara godkänd av styrelsen. Föreningen har stämmobeslut på att korttidsuthyrning såsom AirBnB INTE är tillåtet.
Styrelsen har på senare tid fått in klagomål om att det finns medlemmar som inte följer dessa regler och olovligen hyr ut sin lägenhet på sajter som AirBnB. Detta är som styrelsen ser allvarligt på, inte minst av säkerhetsskäl, och kommer att utreda. Att olovligt hyra ut sin lägenhet kan resultera i att äganderätten betraktas så som förbrukad i enlighet med BRF-stadgarna §12, §13 och §14.

Lås på gemensam toalett

På plan 6, intill tvättstugan i B-huset, har föreningen en toalett och en dusch som kan nyttjas av medlemmar som exempelvis renoverar etc. För att undvika att toaletten används av utomstående och ovälkomna gäster har styrelsen beställt externa lås till båda dörrarna. Nyckeln till låsen är densamma som till våra portar.

 

Barnvagnsutrymme

Den vänstra delen av cykelstället under tak, närmast C-huset, är nu formellt avsedd för barnvagnar och utmärkt med en skylt. Vänligen respektera detta. Fler cykelställ har köpts in för att täcka behovet. Dessa står mellan växterna och det gamla cykelstället.

 

TV- utbudet blir digitalt

Den 26 maj 2020 går Com Hem över till att sända tv-kanaler helt digitalt. Förändringen sker inom ramen för vårt befintliga gemensamma avtal. De som tittar analogt behöver ändra till digital-tv på sina tv-apparater. De som har en äldre tv kan behöva skaffa en nyare, eller komplettera sin tv med en digital-box för att se sina kanaler.

I månadsskiftet mars/april rullar en informationstext i tv-rutan hos alla som tittar analogt så ingen berörd missar förändringen. För mer information: comhem.se/digitaliseringSave the date: Årsstämma 11 maj
Glöm inte att boka in 11 maj i kalendern
Tid: 18:00
Plats: Surbrunnsgatan 38

Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara och att det blir en trevlig kväll. Välkomna!