Nyheter

Hej alla medlemmar!

 

Julen närmar sig med stormsteg och BRF Birgersgården avslutar ännu ett ekonomiskt starkt år. Vi amorterade en större summa på 250 000 kr i våras. Totalt med ordinarie löpande amorteringar har vi amorterat 329 000 kr under 2018. För tillfället har vi strax över 1 000 000 kr i kassan. Under 2019 planerar vi att eventuellt göra större underhåll av huset, såsom fönsterrenovering. Vi återkommer med mer information om det.

 

Ny styrelse

På årsmötet i våras valdes den nya styrelsen.

Josefie Arner: ordförande (omval) 

Frida Åström: ledamot (omval) 

Andia Gemsjö: ledamot (omval) 

Mats Eriksson: suppleant (omval) 

Mikael Sundqvist: suppleant (omval) 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss på 

 

Nyheter

För att snabbt få reda på nyheter som berör föreningen går det bra att registrera er e-postadress på http://www.birgersgarden.se/index.php/loggain. Då får ni mejl när vi publicerar något på hemsidan.

 

OVK 

Den 12-13 mars kommer det att genomföras en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i föreningen. OVK är en lagstadgad besiktning av en byggnads ventilationssystem som skall göras var sjätte år för bostadsrättsföreningar. Syftet är att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat genom en fungerande ventilation.

Vi har anlitat ett företag som heter Ventexpert som kommer att genomföra kontrollen. Ventexpert kommer att dela ut information om hur besiktningen kommer att gå till rent praktiskt två veckor före start. Ventexpert kommer att samla in nycklar mellan kl. 07:30 – 08:00 på morgonen då besiktningen ska göras.

Om man som boende är bortrest dessa dagar kan man även kontakta någon av oss i styrelsen och lämna nycklar till oss eller någon granne som ni kommer överens med. Om besiktningen inte kan utföras på avtalad tid kommer medlemmen att debiteras för återbesöket (1690 kr). 

 

Sophantering

Vi vill påminna om att det bara får slängas hushållsavfall i våra soptunnor på gården (samt trycksaker i ett speciellt kärl). För glas och wellpapp hänvisar vi er till kommunens kärl på Frejgatan eller Valhallavägen. Grovsopor slängs vid kommunens återvinningscentraler.

 

Allmänna utrymmen

En påminnelse om att hålla alla gemensamma utrymmen helt fria från föremål. På grund av brandrisken är det inte tillåtet att förvara barnvagnar, barncyklar, dörrmattor mm i trapphusen. Föremål som inte har flyttats före den sista januari 2019 kommer att slängas.

 

Brandvarnare

Störst risk för en brand är under december månad när vi gärna gör det lite mysigt hemma med julpynt och levande ljus. Passa därför på att kolla att brandvarnaren hemma fungerar.

 

Styrelsen i BRF Birgersgården önskar er god jul och skön avslutning på året!

 

Sedan mycket lång tid tillbaka har en stor BigBag-säck stått utanför Birger Jarlsgatan 99B. Den har förvandlats till en skräphög och måste tas bort omgående. Styrelsen ber vänligen men bestämt att den medlem som har beställt säcken att boka en hämtning så att vi får bort nedskräpningen. Vi vill gärna undvika rättsliga åtgärder. 

För mer info vänligen kontakta:

 

 

Torsdag 31/5 och fredag 1/6 går det inte att använda tvättstugan då nya tvättmaskiner ska installeras. 

Hoppas att ni har överseende med detta - i gengäld får vi helt nya maskiner som är stora och effektiva. 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta styrelsen:

 

Tid: 28 maj 2018 kl. 18.30 – 20.30

Plats: Hansson Hotell, Surbrunnsgatan 38

 

Dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordningen

3. Val av stämmoordförande

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5. Val av två justerare, tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7. Fastställande av röstlängd

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisorns berättelse

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11. Beslut om resultatdisposition

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13. Föredragande av budget och planerad verksamhet

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

17. Val av valberedning

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

19. Stämmans formella avslutande

 

Bilagor:

Inkommen motion från styrelsen

Motion om stadgeändring till följd av förändringar i Lag.docx

 

Inkommen motion

Motion.pdf

Välkomna!

Hej alla grannar

Under denna vecka kommer cylindrarna till dörrarna i källaren, vinden samt till tvättstugan att bytas ut. Nyckeln som går till porten kommer därmed gå till alla dörrar. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen info@birgersgarden.se

Bästa hälsningar,

Styrelsen